עד פי 7 על ההשקעה: המוסדיים שהרוויחו מהנפקת ריסקיפייד

Calcalist | August 2, 2021

שני גופים מוסדיים מישראל נמנים עם המרוויחים מההנפקה: חברות הביטוח הפניקס וכלל. הפניקס דיווחה אתמול לבורסה שב־2016–2017 השקיעה במצטבר בריסקיפייד 8 מיליון דולר, כך שערב ההנפקה הגיעה אחזקתה ל־3.94% מהחברה, ולאחר ההנפקה ירד הנתח שלה ל־3.5%. לפי הדיווח של הפניקס, היא כבר מרווחת על הנייר 42 מיליון דולר, כלומר קצת יותר מפי 5 על השקעתה, אולם נוכח השווי הנוכחי של ריסקפייד, היא מרווחת על הנייר 54 מיליון דולר (176 מיליון שקל), רווח שמשקף החזר של כמעט פי 7 על הכסף.
ל”כלכליסט” נודע כי גם כלל ביטוח השקיעה בריסקיפייד לפני ההנפקה. לפניה החזיקה כלל ב־4.95% מהמניות, ולאחריה ירדה ל־4.4%.

Read Article